PRIVACY VERKLARING

Heb je vragen en kun jij het antwoord niet terug vinden in onze verklaring? Laat het ons weten, dan helpen wij jou graag verder.

Skin and Light, onderdeel van Hairless and Skin, gevestigd aan Plantsoengracht 2, 1441DE Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die verwerkt worden bij Hairless and Skin

Hairless and Skin verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruikt maakt van zijn diensten waarbij u deze gegevens zelf verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden bij Hairless and Skin verwerkt Voor- en achternaam (in geval van aanvraag) E-mail (in geval van aanvraag) adres informatie (in geval van behandeling) Gegevens buiten bovenstaande die u actief verstrekt bij het maken van contact via deze site, in correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Hairless and Skin persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Hairless and Skin verwerkt voor onderstaande doelen. U te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren U te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten Om goederen of diensten te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Hairless and Skin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hairless and Skin deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KHairless and Skin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken.

Om uw bezoek aan de website van Hairless and Skin zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens.

Inzage Corrigeren Verwijderen Intrekken Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek, met daarnaast een melding wanneer uw verzoek is behandeld.

Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Hairless and Skin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.